9 มีนาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference 2018: NAC2018) ภายใต้แนวคิด “ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น โชว์ศักยภาพผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. และเครือข่ายพันธมิตร ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) โดยมุ่งเน้น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น (Targeted R&D : Tackling Thailand Challenges )” เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าของงานวิจัย สวทช. และพันธมิตร ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม

 

  

 

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้ อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ในฐานะประธานจัดงาน NAC2018 กล่าวว่า “ภายในงานจะมีการสัมมนาที่น่าสนใจจากผู้ทรงคุณ วุฒิมากกว่า 40 เรื่องอีกด้วย ทั้งยังมีบุคลากรด้านการพัฒนาธุรกิจที่พร้อมให้คำปรึกษาให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้”

 

  

  

  

  

  

ภายในงาน เอ็มเทค จัดแสดงผลงานวิจัย ได้แก่
1. นวัตกรรมด้าน Human-centric Design สำหรับผู้สูงอายุ

- เตียงสำหรับกระตุ้นการเคลื่อนไหว JOEY

- อุปกรณ์ช่วยขึ้นลงเตียงแบบปรับนั่งได้ BEN

- ผ้ากระตุ้น Sensory quilt (Akiko)

- เกมฝึกความจำผู้สูงอายุ (Monica)

2. แผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคล (Customized insole)

3. ผลิตภัณฑ์ยางไทยแข่งขันก้าวไกลต้องมีมาตรฐาน

4. โครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริด จังหวัดแม่ฮ่องสอน

5. ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต ITC

6. Kitchen Insight มองได้ลึกในห้องครัว...มากกว่าที่ตาเห็น

นอกจากนี้ภายในงานยังเปิดให้มีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบของ สวทช. เพื่อให้เกิดการรับรู้ เป็นที่รู้จักในทุกภาคส่วนที่การทำงานเกี่ยวข้องกับ สวทช. กิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน มหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมากกว่า 120 บริษัท มีตำแหน่งงานมากกว่า 2,000 ตำแหน่ง และสินค้านวัตกรรมและชุมชน อีกด้วย ทั้งนี้ งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NAC2018) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ผู้สนใจสามารถร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-564-8000 หรือ www.nstda.or.th/nac