ขอเชิญร่วมงาานสัมมนา Surface & Coatings Forum: The Surface Finishing Industry: Moving Forward with Strong Collaborations and Advanced Science & Technology วันที่ June, Friday 26th 2015 เวลา 08.30 am – 05.00 pm สถานที่ Grand Hall 203 Bangkok International Trade & Exhibition Center (BITEC)
 
งานสัมมนาเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และแนวทางการสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายงานอุตสาหกรรมชุบเคลือบผิวและเครือข่ายนวัตกรรม โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และ การเสวนาเกี่ยวกับทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมชุบโลหะที่เกี่ยวข้อง
 
สนใจเข้าร่วมสัมมนาติดต่อได้ที่ Tel: 02-686-7222 Fax: 02-686-7266 E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: http://www.manufacturing-expo.com/ หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม [pdf]