เชิญชวนร่วมงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 [ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website]