ขอเชิญร่วมงาน"Thailand e-Commerce Week 2017" ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ย. 2560 ณ Plenary Hall ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ จัดโดย  สพธอ. เพื่อส่งเสริมการทำ e-Commerce ของประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  ดูรายละเอียดของงานได้ที่ www.etda.or.th/ecommerceweek2017