ประชาสัมพันธ์
งานสัมมนาสุดยอดความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
Collaboration Forum in Connected Industries (Thai-Japan)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 101 และ 401 
อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
 
ในงานท่านจะได้พบกับ
  • การนำเสนอเทคโนโลยี Connected Industry ของญี่ปุ่น ครั้งแรกของเมืองไทย
  • เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของญี่ปุ่นจากบริษัทชั้นนำกว่า 50 บริษัท ที่คัดเลือกมาแล้ว
  • เทคโนโลยีด้านSmart Factory และด้าน Smart Logistics & SCM ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ 

(hand shaking)ซึ่งท่านสามารถร่วมกิจกรรม ทั้งการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ และแลกเปลี่ยนเรื่องเทคโนโลยีกับบริษัทที่ท่านสนใจได้โดยตรง

การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
 
สมัครภายใน วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
 
 
 
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 
คุณดวงฤทัย / คุณลลิดา 
โทรศัพท์ 02-367-8148 / โทรสาร 02-381-1053 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.